Τα ηλεκτρικά wastegates δεν καλύπτονται από καμία εγγύηση.